Har du hamnat i kläm i rättsmaskineriet?
Behöver du mer eller annan hjälp än vad samhället erbjuder?

Rättskonsulterna är ett nätverk av experter som hjälper enskilda, företag, advokater och media.

Trond Sefastsson
TROND SEFASTSSON
Jurist, journalist
Ingemar Axberg
INGEMAR AXBERG
Polis i 40 år
TOMMY LINDSTRÖM
Jurist, Polis i 25 år
Pål Johansson
PÅL JOHANSSON
Polis i 40 år
JAN OLSSON
Polis i 44 år

 

RÄTTSKONSULTERNA

– Utreder brott
– Hjälper dig inför domstolsförhandlingar
– Bearbetar bilder, kartor, grafik m.m. och gör presentationer i PowerPoint
– Söker brister i bevis och tar fram nya bevis som stärker klientens argumentation
– Analyserar förhör och förundersökningar
– Hjälper dig att överklaga en dom
– Gör risk- och hotbildsanalyser
– Ordnar med en ”second opinion” från svensk eller internationell expertis