Hem2018-09-26T16:02:38+00:00

Har du hamnat i kläm i rättsmaskineriet? Behöver du mer eller annan hjälp än vad samhället erbjuder? Rättskonsulterna är ett nätverk av experter som hjälper privatpersoner, företag, advokater och media.

Det här gör vi:

  • Utreder brott
  • Hjälper dig inför domstolsförhandlingar
  • Bearbetar bilder, kartor, grafik m.m. och gör presentationer i PowerPoint
  • Söker brister i bevis och tar fram nya bevis som stärker klientens argumentation
  • Analyserar förhör och förundersökningar
  • Hjälper dig att överklaga en dom
  • Gör risk- och hotbildsanalyser
  • Ordnar med en ”second opinion” från svensk eller internationell expertis

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till info@rattskonsulterna.se
eller ring 072-575 93 93