info@rattskonsulterna.se 

Tel. 072-575 93 93

Post- och besöksadress:
RÄTTSKONSULTERNA SVERIGE AB
Sibyllegatan 9
114 42 Stockholm

Bland våra klienter finns de som riskerar att få sina liv krossade, alternativt har det redan skett. De har dömts i domstol men vill vässa sina argument inför förhandlingarna i högre instans, eller få upprättelse via en resningsansökan. Vi åtar oss enbart de fall där vi tror att vi kan hjälpa våra klienter. Du kan räkna med ett snabbt och seriöst svar.