Det här kan vi hjälpa dig med

UTREDNINGAR AV BROTT

Rättskonsulterna utför flertalet av de utredningsåtgärder som görs i polisiära förundersökningar: brottsplatsundersökningar, intervjuer, analyser, rekonstruktioner m.m. Syftet kan vara att ifrågasätta bevis som polisen fått fram i sin undersökning eller att ta fram ny bevisning som är till klientens fördel. Hela eller delar av händelseförlopp utreds.

UNDERSÖKNINGAR AV BROTTSPLATSER

Brott lämnar alltid spår. Vad berättar spåren? Har polisens tekniker gjort rätt bedömningar och iakttagelser? Har polisen missat något? Går nya bevis att få fram? Vi undersöker platser och spår efter brott och påstådda brott.

I DOMSTOL

Vi hjälper våra klienter i många olika slags mål. Det handlar om allt från åtal för mord till skatteärenden. Vi hjälper också dömda klienter att gå vidare med resningsansökningar till högre instans.

UTLÅTANDEN AV SVENSKA OCH UTLÄNDSKA EXPERTER

I kriminaltekniska frågor har polis och åklagare hjälp av Nationellt Forensiskt Center (NFC). Rättsmedicinalverket (RMV) har samma roll inom rättsmedicin, rättspsykiatri, rättsgenetik och rättskemi. Vi har kontakter med fristående svenska och utländska experter, som kritiskt kan granska NFC och RMV:s utlåtanden samt utfärda egna expertutlåtanden.

ANALYSER AV FÖRHÖR

Förhör med brottsmisstänkta, vittnen, sakkunniga m.fl. innehåller ofta svagheter och brister. Kritiska analyser av polis- och domstolsförhör kan kasta nytt ljus över lämnade uppgifter.

FILMADE/FOTOGRAFERADE REKONSTRUKTIONER AV HÄNDELSEFÖRLOPP

Rättsväsendets påståenden om vad som hänt eller vad ett vittne har sett, kan nästan alltid ifrågasättas. Våra professionella fotografer (stillbild eller rörlig film) dokumenterar hela eller delar av händelseförlopp, i syfte att ifrågasätta den officiella versionen eller för att presentera en helt egen version.

BEARBETNING AV BILDER, KARTOR, GRAFIK M.M.

Att presentera argument i domstol, överklaganden, resningsansökningar m.m. på ett övertygande sätt är viktigt. Vi utför avancerad bearbetning av allt tryckt material, dokument, fotografier, kartor och grafik, i syfte att lyfta fram väsentligheter.

PRESENTATIONER I POWERPOINT

Åklagare använder ofta PowerPoint i domstol för att presentera och tydliggöra sina argument. Vi producerar bearbetade och färdiga PowerPoint-presentationer åt försvarssidan.

RISK- OCH HOTBILDSANALYSER

Tillsammans har vi 130 års erfarenhet av polisarbete. Vi kan utreda, bedöma och analysera risker och hotbilder mot enskilda och företag.